Skip to main content

Trackwork on the T3 Bankstown Line - help in other languages

Buses replace trains on the T3 Bankstown Line between some stations from Saturday 13 to Wednesday 24 April 2024.

Find out more

Or see below for information in other languages

تحل الحافلات محل القطارات من السبت 13 إلى الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024.

استعد للتغييرات التي تطرأ على تنقلاتك على خط بانكستاون T3. ستحلّ حافلات خدمات الحافلات المتكررة محل القطارات في أجزاء معينة خلال هذه الفترة.

يمكنك استخدام بطاقة Opal أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو جهاز متصل لدفع الأجرة. انقر للبدء عند ركوب حافلة بديلة ثم انقر للانتهاء عند الوصول إلى الموقف الذي تريده.

خطّط للمستقبل باستخدام Trip Planner.

السبت 13 إلى الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024 - ليدكمب إلى سيدنهام.
تحل الحافلات محل القطارات بين ليدكمب وسيدنهام.

 

تعمل القطارات بين ليفربول والمدينة عبر ريجنتس بارك، باستثناء الفترة من 13 إلى 14 نيسان/أبريل ومن 20 إلى 21 نيسان/أبريل عندما تحل الحافلات أيضًا محل القطارات بين كابراماتا وسيدنهام. للسفر بين سيدنهام وبانكستاون، استخدم خطوط الحافلات البديلة:

10T3 - جميع المحطات بين سيدنهام وبانكستاون

33T3 - محطات محدودة: سيدنهام إلى بلمور، ثم كل المحطات إلى بانكستاون

13T3 - محطات محدودة: سيدنهام إلى كانتربري، ثم كامبسي

للسفر بين بانكستاون وليدكمب، استخدم خطوط الحافلات البديلة:

8T3 - جميع المحطات بين بانكستاون وليدكمب

8AT3 - إكسبرس: بانكستاون وليدكمب

للسفر بين دليتش هيل وسيدنهام:

1AT3 - خدمة نقل مكوكية سريعة بين دليتش هيل وسيدنهام (تعمل من الساعة 6.30 صباحًا حتى 9.30 صباحًا، من الاثنين إلى الجمعة فقط)

السبت 13 إلى الأحد 14 نيسان/أبريل ومن السبت 20 إلى الأحد 21 نيسان/أبريل

الجزء المتأثر: ليدكمب وكابراماتا وسيدنهام

تحل الحافلات محل القطارات بين ليدكمب وكابراماتا وسيدنهام.

للسفر بين بانكستاون وكابراماتا، استخدم خطوط الحافلات البديلة:

14T3 - جميع المحطات بين بانكستاون وكابراماتا

15T3 - إكسبرس: بانكستاون وكابراماتا

خدمات الحافلات البديلة للقطارات

 

Download the flyer (pdf 873KB)

Xe buýt thay thế xe lửa từ Thứ Bảy ngày 13 đến Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Chuẩn bị cho những thay đổi đối với tuyến T3 Bankstown. Nhiều dịch vụ xe buýt hơn. Xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số đoạn được xác định trong thời gian này.

Quý vị có thể sử dụng thẻ Opal, credit, thẻ debit hoặc thiết bị điện tử được liên kết để trả tiền vé. Chạm thẻ khi lên xe buýt và chạm thẻ khi đến trạm dừng của quý vị.

Lập kế hoạch trước khi đi bằng cách sử dụng Trip Planner.

Thứ Bảy ngày 13 đến Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 - Lidcombe đến Sydenham

Xe buýt thay thế xe lửa giữa Lidcombe và Sydenham.

Xe lửa chạy giữa Liverpool và City qua Regents Park, ngoại trừ từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4 và ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 xe buýt cũng thay thế xe lửa giữa Cabramatta và Sydenham. Để di chuyển giữa Sydenham và Bankstown, hãy sử dụng các tuyến xe buýt thay thế:

 • 10T3 – Dừng ở tất cả các ga giữa Sydenham và Bankstown
 • 33T3 – Dừng ở một số ga: từ Sydenham đến Belmore, sau đó dừng ở tất cả các ga đến Bankstown
 • 13T3 – Dừng ở một số ga: từ Sydenham đến Canterbury, sau đó đi đến Campsie

Để di chuyển giữa Bankstown và Lidcombe, hãy sử dụng các tuyến xe buýt thay thế:

 • 8T3 – Dừng ở tất cả các ga giữa Bankstown và Lidcombe
 • 8AT3 – Tốc hành: Bankstown và Lidcombe

Để di chuyến giữa Dulwich Hill và Sydenham:

 • 1AT3 – Đưa đón tốc hành giữa Dulwich Hill và Sydenham (chạy từ 6 giờ 30 sáng đến 9 giờ 30 sáng, chỉ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Thứ Bảy ngày 13 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 4 và Thứ Bảy ngày 20 đến Chủ nhật ngày 21 tháng 4

Các đoạn bị ảnh hưởng: Lidcombe, Cabramatta đến Sydenham

Xe buýt thay thế xe lửa giữa Lidcombe, Cabramatta và Sydenham.

Để di chuyển giữa Bankstown và Cabramatta, hãy sử dụng các tuyến xe buýt thay thế:

 • 14T3 – Dừng ở tất cả các ga giữa Bankstown và Cabramatta
 • 15T3 – Tốc hành: Bankstown và Cabramatta

Các dịch vụ xe buýt thay thế xe lửa

 

Download the flyer (pdf 873KB)

2024413日星期六至424日星期三,列车服务将用巴士替代。

请为T3 Bankstown线通勤交通的变化做好准备。这一时期内,某些路段的列车服务将用频繁的巴士服务替代。

您可以用Opal卡、信用卡、借记卡或与卡连接的设备支付车费。乘坐巴士时,上车和下车时都要刷卡。

请使用Trip Planner提前规划行程。

2024413日星期六至424日星期三 – LidcombeSydenham
LidcombeSydenham之间的列车服务将用巴士替代。

Liverpool和市区之间经Regents Park的列车服务照常运行,但413日至14日以及420日至21日,CabramattaSydenham之间的列车服务也将用巴士替代。

SydenhamBankstown之间,请使用替代巴士线路:

 • 10T3 – SydenhamBankstown的所有车站
 • 33T3 – SydenhamBelmore为大站车,然后停靠所有车站,直到Bankstown
 • 13T3 – SydenhamCanterbury为大站车,然后直达Campsie

BankstownLidcombe之间,请使用替代巴士线路:

 • 8T3 – BankstownLidcombe的所有车站
 • 8AT3快线:BankstownLidcombe

Dulwich HillSydenham之间:

 • 1AT3 – Dulwich HillSydenham之间的通勤快线(运行时间仅限星期一至星期五早晨6:309:30

413日星期六至14日星期天,以及420日星期六至21日星期天

受影响路段:LidcombeCabramattaSydenham

LidcombeCabramattaSydenham之间的列车服务将用巴士替代。

BankstownCabramatta之间,请使用替代巴士线路:

 • 14T3 – BankstownCabramatta的所有车站
 • 15T3快线:BankstownCabramatta

替代列车的巴士线路

 

Download the flyer (pdf 915KB)

2024413日週六至424日週三將由巴士取代列車。

T3 Bankstown線路的通勤變化做好準備。在此期間某些路段的列車將由頻繁的巴士服務所取代。

您可以使用Opal卡、信用卡、借記卡或者關聯設備來支付您的車費。搭乘替代巴士時刷卡上車,在到達您的站點時刷卡下車。

使用行程規劃器提前計劃。

2024413日週六至424日週三 - LidcombeSydenham
LidcombeSydenham之間由巴士取代列車。

列車經Regents Park往返於Liverpool和市區之間,413日至14日以及420日至21日除外,此期間巴士也將替代CabramattaSydenham之間的列車。

SydenhamBankstown之間的出行,請使用替代巴士路線:

 • 10T3SydenhamBankstown之間的所有站點
 • 33T3 有限的站點:SydenhamBelmore,然後前往Bankstown的所有站點
 • 13T3 有限的站點:SydenhamCanterbury,然後是Campsie

BankstownLidcombe之間的出行,請使用替代巴士路線:

 • 8T3 Bankstown Lidcombe之間的所有站點
 • 8AT3 快車:BankstownLidcombe

Dulwich HillSydenham之間的出行:

 • 1AT3Dulwich HillSydenham之間的快速班車(僅限週一至週五上午6:30至上午9:30

413日週六至414日週日以及420日週六至421日週日

受影響的路段:LidcombeCabramattaSydenham

LidcombeCabramattaSydenham之間由巴士取代列車。

BankstownCabramatta之間的出行,請使用替代巴士路線:

 • 14T3 BankstownCabramatta之間的所有站點
 • 15T3 快車:BankstownCabramatta

巴士替代列車服務

 

Download the flyer (pdf 909KB)

 
বাসগুলি ট্রেনগুলি প্রতিস্থাপন করে শনিবার 13 থেকে বুধবার 24 এপ্রিল 2024 পর্যন্ত

আপনার টি 3 ব্যাংকস্টাউন লাইন যাতায়াতের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। ঘন ঘন বাস পরিষেবা বাসগুলি এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট বিভাগের ট্রেনগুলি প্রতিস্থাপন করবে।

আপনার ভাড়া পরিশোধ করতে আপনি একটি ওপাল কার্ড, ক্রেডিট, ডেবিট কার্ড বা লিঙ্কযুক্ত ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিস্থাপন বাসে চড়ার সময় আলতো চাপুন এবং আপনার স্টপে পৌঁছানোর সময় আলতো চাপুন।

ট্রিপ প্ল্যানার ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করুন

শনিবার 13 থেকে বুধবার 24 এপ্রিল 2024 - লিডকম্ব থেকে সিডেনহ্যাম
লীডকম্ব এবং সিডেনহাম এর মধ্যে ট্রেনের বদলে বাস চালু থাকবে।

লিভারপুল এবং সিটি-এর মধ্যেকার পরিচালিত রিজেন্টস পার্কে হয়ে পরিচালিত ট্রেনটি চালু থাকবে শুধুমাত্র 13 থেকে 14 এপ্রিল এবং 20 থেকে 21 এপ্রিল ব্যতীত সময়ে যখন ক্যাব্রামাটা এবং সিডেনহাম এর মধ্যে ট্রেনগুলির বদলে বাস চলবে৷ সিডেনহাম এবং ব্যাঙ্কসটাউন এবং মধ্যে যাতায়াতের জন্য, বদলী বাস রুট ব্যবহার করুন:

 • 10T3সিডেনহাম এবং ব্যাঙ্কসটাউন এর মধ্যেকার সকল স্টপস্
 • 33T3সীমিত স্টপস্: সিডেনহাম থেকে বেলমোর, তারপর ব্যাঙ্কসটাউন পর্যন্ত সকল স্টপস্
 • 13T3সীমিত স্টপস্: সিডেনহাম থেকে ক্যান্টারবেরি, তারপর ক্যাম্প্‌সি

ব্যাঙ্কসটাউন এবং লীডকম্ব এর মধ্যে যাতায়াতের জন্য, বদলী বাস রুট ব্যবহার করুন:

 • 8T3ব্যাঙ্কসটাউন এবং লীডকম্বের মধ্যেকার সকল স্টপস্
 • 8AT3এক্সপ্রেস: ব্যাঙ্কসটাউন এবং লীডকম্ব

ডালউইচ হিল এবং সিডেনহাম এর মধ্যে যাতায়াতের জন্য:

 • 1AT3ডালউইচ হিল এবং সিডেনহামের মধ্যে এক্সপ্রেস শাটল (সকাল 6.30 টা থেকে সকাল 9.30 টা পর্যন্ত চলে, কেবল সোমবার থেকে শুক্রবার)

শনিবার 13 থেকে রবিবার 14 এপ্রিল এবং শনিবার 20 থেকে রবিবার 21এপ্রিল 

ভুক্তভোগী স্টেশন: লিডকম্ব, ক্যাব্রামাট্টা থেকে সিডেনহ্যাম

লীডকম্ব, ক্যাব্রামাটা এবং সিডেনহাম এর মধ্যে ট্রেনের বদলে বাস চালু থাকবে।

ব্যাঙ্কসটাউন এবং ক্যাব্রামাটা এর মধ্যে যাতায়াতের জন্য, বদলী বাস রুট ব্যবহার করুন:

 • 14T3 ব্যাঙ্কসটাউন এবং ক্যাব্রামাটা এর মধ্যেকার সকল স্টপস্
 • 15T3এক্সপ্রেস: ব্যাঙ্কসটাউন এবং ক্যাব্রামাটা

ট্রেন প্রতিস্থাপনে বাস পরিষেবা

 

Download the flyer (pdf 903KB)

शनिबार १३ अप्रिल देखि बुधवार २४ अप्रिल २०२४ सम्म बसहरूले रेलहरू प्रतिस्थापन गर्छन्।

T3 Bankstown Line (टी ३ बैंकस्टाउन लाइन) को तपाईंको यात्रामा हुने परिवर्तनहरूको लागि तयार रहनुहोस। यस अवधिमा नियमित बस सेवाहरूले निश्चित स्थानहरूमा रेलहरू प्रतिस्थापन गर्नेछन्।

तपाईंले आफ्नो भाडा तिर्नको लागि ओपल कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड वा लिङ्क गरिएको (जोडिएको) उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्थापन बस चढ्दा ट्याप अन गर्नुहोस् र तपाईंको स्टपमा आइपुग्दा ट्याप अफ गर्नुहोस्।

ट्रिप प्लानर प्रयोग गरेर अग्रीम योजना बनाउनुहोस्।

शनिबार १३ देखि बुधबार २४ अप्रिल २०२४ - Lidcombe देखि Sydenham सम्म
बसहरूले Lidcombe र Sydenham. बिच रेलहरू प्रतिस्थापन गर्दछन

१३ देखि १४ अप्रिल  र २० देखि २१ अप्रिल  बाहेक Regents Park हुँदै Liverpool र City बिच रेलहरू चल्छन्, सोही समयमा, बसहरूले Cabramatta र Sydenham बिच रेलहरू प्रतिस्थापन गर्दछन Sydenham र Bankstown बिचको यात्राको लागि, प्रतिस्थापन बस मार्गहरू प्रयोग गर्नुहोस्:

 • 10T3Sydenham र Bankstown बिचको अल स्टपस (सबै स्टेशनहरू)
 • 33T3लिमिटेड स्टपस  (सीमित स्टेशनहरू): Sydenham देखि Belmore, त्यसपछि Bankstown सम्मका सबै स्टेशनहरू मा रोकिन्छ
 • 13T3लिमिटेड स्टपस  (सीमित स्टेशनहरू): Sydenham देखि Canterbury, त्यसपछि Campsie

Bankstown र Lidcombe बिचको यात्राको लागि, प्रतिस्थापन बस मार्गहरू प्रयोग गर्नुहोस्:

 • 8T3Bankstown र Lidcombe बिचको अल स्टपस (सबै स्टेशनहरू)
 • 8AT3Express (एक्सप्रेस): ​​Bankstown र Lidcombe

Dulwich Hill र Sydenham बिचको यात्राको लागि:

 • 1AT3Dulwich Hill र Sydenham बिच एक्सप्रेस बस सेवा (केवल बिहान ६.३० देखि ९.३० बजे, सोमबार देखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुन्छ)

शनिबार १३ देखि आइतबार १४ अप्रिल शनिबार २० देखि आइतबार २१ अप्रिल

प्रभावित स्थानहरू: Lidcombe, Cabramatta देखि Sydenham सम्म

बसहरूले Lidcombe, Cabramatta र Sydenham बिच रेलहरू प्रतिस्थापन गर्दछन।

Bankstown र Cabramatta बिचको यात्राको लागि, प्रतिस्थापन बस मार्गहरू प्रयोग गर्नुहोस्:

 • 14T3 Bankstown र Cabramatta बिचको अल स्टपस (सबै स्टेशनहरू)
 • 15T3Express (एक्सप्रेस): ​​Bankstown र Cabramatta

रेल प्रतिस्थापन गर्ने बस सेवाहरू

 

Download the flyer (pdf 929KB)